Nhiễm Herpes simplex virus sinh dục – Bệnh viện da liễu trung ương

                                                                                         1. ĐẠI CƯƠNG         Bệnh herpes sinh dục do HSV gây nên là một trong các bệnh nhiễm trùng thường gặp trên thế giới và là vấn đề quan trọng của y tế...